.
.
Citizens Charter
Aims & Objectives
Sections
Books Published
Schemes
Office Bearers
Committees
Photo Gallery
Konkani Web
Language
and
Literature
Sahitya Akademi
 Winners for Writers
in Konkani
Sahitya Akademi
Winners for
Translation into
Konkani
Shenoi Goembab - Books and Articles
Laxmanrao Sardessai - Books and Articles
Goa Konkani Akademi News
Konkani Songs - Patriotic and Popular
Patriotic
Popular
Bhasabhas (Interviews)
Interviews
Kavita (Poem)
Katha (Story)
Email Us
Akademi Address


LIST OF SAHITYA ACADEMY AWARD WINNERS - WRITERS IN KONKANI

1.  1977-  Ravindra Kelekar - HIMALAYANT

2.  1978 - Dr Dattaram Sukhthankar - MANNI PUNAV

3.  1979 - Dr R V Pandit - DARYA GAZOTA

4.  1980 - Dr Manoharrai Sardesai - PISSOLIM

5.  1981 - Bakibab Borkar - SASAI

6.  1982 - Laxmanrao Sardesai - KHABRI

7.  1983 - Damodar Mauzo - CARMELIN

8.  1984 - Pundalik Naik - CHOWRANG

9.  1985 - J B Moraes Bhitallem - TUFAN

10. 1986 - Prakash Padgaonkar - HANV MONIS ASHWATTHAMO

11. 1987 - A N Mhabro - PONNJI ATAM MHATARI ZALEA

12. 1988 - Chandrakant Keni - VHONKOL PAUNNI

13. 1989 - Chafra D'Costa - SONSHEACHE KAAN

14. 1990 - Ramesh Veluskar - SANVULGORI

15. 1991 - Meena Kakodkar - SAPANFULAM

16. 1992 - Nagesh Karmali - VAMSHAKULLACHEM DENNEM

17. 1993 - Mahabaleshwar Sail - POLTODCHEM TARUM

18. 1994 - Gokuldas Prabhu - ANTAR AYAMI

19. 1995 - Dilip Borkar - GOMANCHAL TE HIMANCHAL

20. 1996 - Shankar Ramani  - NILEM NILEM BRAHMA

21. 1997 - Sheela Kolamkar  - BHUIM CHAFIM

22. 1998 - J. B. Sequeira - OSHI - AILIM LHARAM

23. 1999 - Sharatchandra Shennai - ANTARNAAD

24. 2000 - Pandurang Bhangui - CHAMFELLI SANZ

25. 2001 - Madhav Borkar - YAMAN

26. 2002 - Hema Naik - BHOGDAND

27. 2003 - Shashank Sitaram - PARIGH (Posthumous)

28. 2004 - Jayanti Naik - ATHANG

 

29

Shri N. Shivdas

Bhangarsall

2005

30

Shri Datta Nayak

Jai Kai Jui

2006

 

tomtop | homekit | JJPRO X5 | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | Anet | ILIFE V7s | koogeek | DJI Mavic Air | Hubsan Drone | Wltoys | Feiyu | Zeblaze | hubsan h501s | lixada | hohem gimbal